Přeskočit: dostupné kurzy

Dostupné kurzy

V tomto kursu najdete výukové prezentace a pracovní listy, které používáme v hodinách, zajímavé odkazy na výukové materiály, zadání písemných prací i domácích úkolů.

Angličtina pro 3. třídu - informace pro rodiče a žáky

informace pro žáky a rodiče k předmětu matematika v 6. ročníku ZŠ

Informace k výuce, úkolům a cvičením v 9. roč.

Informace pro žáky a rodiče k předmětu fyzika v 6. ročníku ZŠ.

Informační nástěnka pro rodiče žáků